Dostupnost naší siťě.


Co to je příkaz ping a jak ho používat?

Použitím příkazu ping je možne zjistit odezvu od konkrétního bodu (obvykle počítače nebo serveru) v síti. Odezva od měřeného bodu se měří v milisekundách - zkr. ms. Všeobecně se dá říci, že čím jsou naměřené hodnoty nižší, tím je odezva od požadovaného budu lepší.

Spuštění příkazu ping.

V panelu Start vyberte volbu Spustit.
Do pole otevřít zadejte:

1) ping - název příkazu.
2) 10.10.10.1 - ověření dostupnosti naší síťě.
3) -t - tento příkaz použijeme, pokud chceme aby se příkaz ping opakoval neustále.

Formát celého přikazu zde : ping 10.10.10.1 -t
A následovně potvrdíme.

Jesliže jste příkaz ping použily správně a spojení se nepodařilo navázat, je problém :

1) Na Vašem PC - ( AP, kabeláž, anténa, softwarové nastavení)
2) V síti Kopnet - ( výpadek hl. konektivity, proudu apod.)